Dutch-NetherlandsEnglish (United Kingdom)
There are no translations available.

Natuurgebieden

Zundert ligt in een landelijke omgeving en is omringd door veel schitterende natuurgebieden de fervent wandelaar en de fietser komen ogen te kort.

De Oude Buisse heide

Is het bezoeken meer dan de moeite waard. De Oude Buisse Heide is een gevarieerd landgoed met oude bossen, weilanden, akkers, vennen, restanten heide, houtwallen en boerderijen. De fraaie bomenlanen, parkbossen, theekoepels en landhuizen geven het landschap een statig tintje.

alt src=

De Moeren

Is een oud landgoed met bos, weiland, akkers, vennetjes, poelen en een landhuis. Tussen de bospercelen liggen weilanden en akkers die Natuurmonumenten beheert. Hier worden geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruikt. Er groeien akkerkruiden als leeuwenklauw, klaproos en korenbloem. Op de bloemrijke graslanden bloeien echte koekoeksbloem en duizendguldenkruid. In de oude, hoge bomen langs het bouwland broedt de wielewaal. In het bos broeden zangvogels als fitis en tjiftjaf en in de houtwallen schuilen haas, ree en fazant.

alt src=http://www.hotel-de-roskam.nl/images/stories/de%20gooren.jpg

Wallsteijn

Landgoed Wallsteijn grenst aan de Oude Buisse Heide. In deze rustige grensregio kunt u eindeloos wandelen door oude bossen, langs heide en vennen, akkers, weilanden en cultuurhistorische boerderijen

alt src=

De Reten

Dit natuurgebied vlakbij Zundert is een overblijfsel van een omvangrijk heidegebied dat begin vorige eeuw is ontgonnen. De Reten bestaat uit grasland, akkers en enkele kleine snippers heide. De graslanden worden begraasd door koeien van een biologische boer. Dit gebeurt niet intensief, zodat er ook ruigere stukken ontstaan waar allerlei planten kunnen groeien. Insecten en andere dieren profiteren hier weer van. In het gebied broeden roodborsttapuit en patrijs.

alt src=

De Gooren en de Krochten

De variatie aan hoge en lage delen, open en beboste delen zorgt dit ervoor dat het natuurgebied een unieke combinatie vormt van allerlei planten en bomen. Enkele hiervan zijn zelfs zeer zeldzaam en bijzonder. Zo groeit er de sterk geurende gagel, de gele ratelende ratelaar en de kleine vleesetende zonnedauw. Ook bijzonder zijn bomen als de zeeden en een laan met oude eiken. De drie bovengenoemde gebieden zijn van boven naar beneden de Waaijenberg, de Lange Gooren en de Krochten.
De vennen en moerassen zijn ideaal voor salamanders, padden en kikkers.
Vanaf het heideveldje aan de Lange Gooren heb je een prachtig zicht over het voedselarme moeras met gagel, dopheide, lavendelheide, zonnedauw en veenbes. Dit is een uiterst kwetsbaar gebiedje.
In de Waaijenberg is ook een mooie heuvel begroeid met heide van waaraf je een prachtig uitzicht hebt over de lager gelegen en natte delen van het gebied.

alt src=http://www.hotel-de-roskam.nl/images/stories/de%20gooren.jpg


De Pannehoef

Tussen Rijsbergen, Zundert en Sprundel, ten noordwesten van de oude rijksweg Antwerpen-Breda, vindt u de Pannehoef. Vanaf 1800 werden de onafzienbare heidevelden geleidelijk ontgonnen tot cultuurland en bos. Van 1900 tot 1940 verhevigde de ontginningsintensiteit. In het kader van de werkverschaffing werden de vennen en overige lage delen dichtgegooid met zand van hoge koppen Door het verbreden en verdiepen van het beekje de Bijloop werd het gebied ontwaterd. Toen Brabants landschap het landgoed in 1970 kon verwerven, was nog maar circa 100 ha woeste grond over. Door geleidelijk aan landbouwgronden uit de pacht te nemen, konden zij vanaf 1995 verscheidene verdwenen vennen opnieuw uitgraven, zoals de Lokker, de Flesch en de Bak. Vele zeldzame planten keerden weer uit de ondergrondse zaadbank: blauwe knoop, teer guichelheil, moerashertshooi en pilvaren zijn slechts enkele voorbeelden.  

alt src=

Het Mastbos (Breda Zuid)

Dit bos is het drukst bezochte bos bij Breda en is landelijk bekend. Het Mastbos dankt zijn naam aan de vele grove dennen die vroeger 'mastbomen' werden genoemd. Het mastbos is een van de oudste naaldbossen en het oudste cultuurbos van Nederland. Een bos dat zich vijfhonderd jaar na aanleg pas echt begint te ontwikkelen. De lange lanen, vijvers en vennetjes getuigen hiervan.

alt src=http://www.hotel-de-roskam.nl/images/stories/mastbos.jpg
 
`